Referencie spoločnosti

Znalecké posudky

 1. Okresný súd Trnava, Topoľčany, Trenčín, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava I, Bánovce nad Bebravou
 2. Okresné riaditeľstvo PZ Senica
 3. Paroplynový cyklus Bratislava
 4. Fakultná nemocnica Trnava
 5. ESM-YZAMER Trnava
 6. Mesto Šurany
 7. Mesto Tlmače
 8. MUDr.Robert Jaček
 9. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
 10. Stavebné bytové družstvo Bratislava I
 11. Stavebné bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
 12. Modratherm Modra